Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!

Αντωνία Κουφοπούλου, Υποψήφια ΣΠΑΤΕ

Από το 1991 που έλαβα μετά από γραπτή εξέταση την άδεια του ασφαλιστικού πράκτορα μέχρι σήμερα, η επαγγελματική μου δραστηριότητα είναι αποκλειστικά στον ασφαλιστικό κλάδο.

Από το 1993 μέχρι το 1996 εργάστηκα ως ασφαλιστική υπάλληλος, πράκτορας ασφαλίσεων και από το 1996 ανέλαβα τη
θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΙΒΝ ΑΕ, την οποία κατέχω μέχρι σήμερα. Το 1999 έλαβα την άδεια του Μεσίτη Ασφαλίσεων την οποία μετέτρεψα σε Ασφαλιστικού Πράκτορα το 2019 λόγω αλλαγής της νομοθεσίας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Τα τελευταία δυο χρόνια παρέχω έναντι αμοιβής, συμβουλές ασφαλιστικού περιεχομένου σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ασχολούμαι με όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών [πωλήσεις, underwriting, εκπαίδευση] και έχω εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στόχος και επιθυμία η συνεχής βελτίωση παρέχοντας τις υπηρεσίες μου στον κλάδο με συνέπεια και αξιοπιστία. Μέσα από την ΙΒΝ ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ έχω καταφέρει να καταξιωθώ στο επάγγελμα και να δημιουργήσω καλή φήμη και πελατεία με μακροχρόνιες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες.

Εκπαίδευση - Σεμινάρια

  • 1995: Απόφοιτη Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής, Πανεπιστήμειο Πειραιά
  • 1995: Κάτοχος Πιστοποιητικού Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ., ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
  • 2000: Certificate "Spin Selling Skills", Hutwaite International
  • 2012: Παρακολούθηση Ετήσιου Προγράμματος «GENERALI ACADEMY», Generali Hellas
  • 2017: Κάτοχος Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, e learning ΕΚΠΑ, «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων:  Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης & Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες»