Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!

Μαρία Δημητριάδη για την Κρίση στην σχέση εταιρειών με τα δίκτυα

Άρθρο της Προέδρου του ΣΠΑΤΕ, Μαρίας Δημητριάδη στο Insurance eea & τον Γιάννη Βερμισσώ για την Κρίση στην σχέση εταιρειών με τα δίκτυα.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες και για να είμαι δίκαιη πλην των Ελληνικών brand στο μεγαλύτερο μέρος τους, βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση δημιουργώντας με ευθύνη τους, την πιο σοβαρή κρίση στην σχέση τους με τα φυσικά δίκτυα, τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Δεν θα αμφισβητήσει κανείς ότι στο σύνολο τους, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες που ελέγχονται από τον Έλληνα Επόπτη διαθέτουν την φερεγγυότητα και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τις καθιστούν ασφαλείς τόσο για τον Καταναλωτή που εμπιστεύεται την ασφάλιση του όσο και για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή που επιλέγει να συνεργαστεί μαζί τους.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες φροντίζουν για:

  • τον σχεδιασμό
  • την ανάπτυξη
  • την δοκιμή των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών & επιλέγουν την αγορά στόχου, επιλέγουν τα κατάλληλα κανάλια διανομής των προϊόντων τους και φροντίζουν για ορθή διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές φροντίζουν με βάση τις πληροφορίες που θα τους παρέχει ο πελάτης:

  • να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του
  • και στην συνέχεια να του παρέχουν Συμβουλή στην οποία εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ένα συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του

Οι ρόλοι σήμερα βιαίως έχουν ανατραπεί με απαρχή την δημιουργία της πρώτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Anytime.gr και την πρόσφατη myzen.gr αλλά και με την καθημερινή απώλεια που υφίστανται τα χαρτοφυλάκια μας μέσω των επιθετικών τραπεζικών πρακτικών που στις πλείστες των περιπτώσεων δεν μπορούν να αποδειχθούν εγγράφως, όμως υφίστανται. Οι απαντήσεις που δίνονται στις έντονες διαμαρτυρίες της Διαμεσολάβησης όπως, ότι ο στόχος είναι η απόσπαση on line μεριδίου αγοράς ή ότι με την προσκόμιση εγγράφων καταγγελιών θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αποδεικνύονται ανεπαρκείς.

Δυστυχώς η φράση το νόμιμο δεν είναι και ηθικό αποτυπώνει πλήρως στην σημερινή κατάσταση.

Πρακτικές απομόνωσης του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή από τον θεσμοθετημένο ρόλο του και κατ’ επέκταση των εξειδικευμένων υπηρεσιών που λαμβάνει ο Καταναλωτής ιδιαιτέρως δε κατά την διαδικασία της αποζημίωσης καθώς επίσης και κάθε απόπειρα έμμεσης μείωσης της καθ’ όλα διαφανούς αμοιβής μας, είναι κατακριτέες από τον σύνολο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μοιραστείτε το εύκολα και γρήγορα !

Διαβάστε επίσης