Η 1η Κλαδική Μελέτη για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Συγχαρητήρια επιστολή ΣΠΑΤΕ προς ΕΕΑ

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, Σ.Π.Α.Τ.Ε. απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΕΕΑ κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου και τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Γαβαλάκη, συγχαρητήρια επιστολή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, Σ.Π.Α.Τ.Ε. απέστειλε προς τον
Πρόεδρο του ΕΕΑ κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου και τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Γαβαλάκη ,
συγχαρητήρια επιστολή για την πρωτοβουλία, της εκπόνησης της 1ης Κλαδικής Μελέτης για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, σε συνεργασία με την εταιρία ICAP, η παρουσίαση της οποίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης και Θεσμικών Φορέων της Αγοράς.

Μετά από ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ. , θα προγραμματίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΕΑ, για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Μελέτης καθώς επίσης και για τρέχοντα θέματα του Κλάδου μας.