Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΠΑΤΕ

Τον Ιούλιο του 1982, συγκεντρώθηκαν οι πρώτοι 27 Ασφαλιστικοί Πράκτορες για να υπογράψουν την ίδρυση του "Συλλόγου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Τραπεζικών Εταιρειών". Τον Μάρτιο του 2004 ο Σύλλογος μετονομάστηκε σε Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής διατηρώντας τον ιστορικό του διακριτικό τίτλο Σ.Π.Α.Τ.Ε.

Ο Σύλλογος επιδιώκει να βρίσκεται πάντοτε σε συνεχή διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, μεταφέροντας τα μηνύματα της αγοράς για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στοχεύει στην ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, με σκοπό την  ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα καταναλωτή, την συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πράκτορα και την λειτουργία της αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού.

ιστορικο-σπατε_ημερομηνιες-σταθμοι

Ημερομηνίες Σταθμοί

2004

Αλλαγή Καταστατικού & Μετονομασία σε Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής

1984

Η πρώτη Γενική Συνέλευση

1983

Επίσημη Αναγνώριση του Συλλόγου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Τραπεζικών Εταιρειών

1982

Τα πρώτα βήματα για την ίδρυση του Συλλόγου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Τραπεζικών Εταιρειών