ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  • Home
  • ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Slider

Τον Ιούλιο του 1982, συγκεντρώθηκαν οι πρώτοι 27 Ασφαλιστικοί Πράκτορες για να υπογράψουν την ίδρυση του “Συλλόγου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Τραπεζικών Εταιρειών”. Τον Μάρτιο του 2004 ο Σύλλογος μετονομάστηκε σε Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής διατηρώντας τον ιστορικό του διακριτικό τίτλο Σ.Π.Α.Τ.Ε.

Από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα συνεχίζει να εκφράζει τις αγωνίες και τις επιδιώξεις των Ασφαλιστικών Πρακτόρων εκπροσωπούμενος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) και στην Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) για την καλύτερη προώθηση των θεσμικών αιτημάτων.

​Ο Σύλλογος επιδιώκει να βρίσκεται πάντοτε σε συνεχή διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, μεταφέροντας τα μηνύματα της αγοράς για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων.


Στοχεύει στην ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, με σκοπό την  ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα καταναλωτή, την συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πράκτορα και την λειτουργία της αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού.