Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!

“Επίκεντρο σε όλα αυτά είναι ο «άνθρωπος» και ειδικά η «Νεολαία», μέσα από την βελτίωση της ποιότητας της διαβίωσής μας και εξύψωσης του ανθρώπινου πολιτισμού μας“. Νίκος Ζόμπολας

Με πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας κ. Νικόλαος Ζόμπολας θα εκπροσωπήσει το Δήμο Αγίας Παρασκευής στην Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Δικτύου SDG 17 GREECE. Το SDG 17 GREECE είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, που αριθμεί 113 μέλη (ως επί το πλείστον δήμοι) και έχει ως σκοπό να συμβάλει στη διάχυση και την εμπέδωση από την ελληνική κοινωνία των στόχων που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα εργαλείο εξωστρέφειας και ανάπτυξης.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ζόμπολας ερωτηθείς από το aparaskevi-images.gr για τη συμμετοχή του δήλωσε πως:

Το 2020 ανακηρύχθηκε επισήμως από τον Γ.Γ. ΟΗΕ ως έναρξη της δεκαετίας εφαρμογής των 17 στόχων «βιώσιμης ανάπτυξης», σημαντικοί όλοι και ο καθένας με την σημασία του. Επίκεντρο σε όλα αυτά είναι ο «άνθρωπος» και ειδικά η «Νεολαία», μέσα από την βελτίωση της ποιότητας της διαβίωσης μας και εξύψωση του ανθρώπινου πολιτισμού μας. Είμαι πολύ ευτυχής που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με πολύπλευρη προστιθέμενη αξία για όλους.


Στόχοι και προτεραιότητες του Δικτύου

Αποστολή του Πανελλήνιου Δικτύου για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) είναι να αξιοποιήσει τη δυναμική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με σύγχρονες πρακτικές.

Στόχος είναι να κάνει τους Δήμους της χώρας ανταγωνιστικούς σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο στη βάση μίας σύγχρονης αναπτυξιακής προσέγγισης σε τέσσερα κύρια πεδία διείσδυσης και δραστηριοποίησης:
Πολιτισμός Παιδεία Περιβάλλον Ανάπτυξη

Βασικοί σκοποί του Δικτύου SDG 17 Greece είναι ο σχεδιασμός, η ανάληψη δράσης και η υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση του πολιτισμού, την προαγωγή της παιδείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.
Ενσωματώνοντας τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.) που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στους σκοπούς του Δικτύου, αναλαμβάνει μέσα από τη δράση στους τομείς ενδιαφέροντος του Δικτύου SDG 17 Greece να προωθήσει τους στόχους του Ο.Η.Ε στην ελληνική κοινωνία, ως το πιο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την επίλυση των προβλημάτων και των προκλήσεων της ανθρωπότητας για την υγιή και αποτελεσματική ανάπτυξή της, σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, το Δίκτυο SDG 17 Greece εστιάζει σε 8 προτεραιότητες:

Στόχους που συνδέονται πιο στενά με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Δήμων. Στη βάση των προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί οργανώνονται οι ενέργειες και οι διεκδικήσεις του.
Οι συγκεκριμένοι άξονες – προτεραιότητες Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τους Δήμους – Πόλεις είναι οι εξής:

Στόχος 3 – Καλή υγεία και ευημερία

Στόχος 4 – Ποιοτική εκπαίδευση

Στόχος 8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Στόχος 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Στόχος 10 – Λιγότερες ανισότητες

Στόχος 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Στόχος 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Στόχος 16 – Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

Στόχος 17 – Συνεργασία για όλους τους Στόχους

Πηγή: www.aparaskevi-images.gr

Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μοιραστείτε το εύκολα και γρήγορα !

Διαβάστε επίσης