Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!

Μαρία Δημητριάδη: Μήνυμα στις εταιρείες για την σχέση τους με τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή.

του  Γιάννη Βερμισσώ

Τι ζητά ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής το 2022; 

Μέσα από αυτό το ερώτημα η Μαρία Δημητριάδη, πρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής  ΣΠΑΤΕ, μας δίνει την δική της προσέγγιση στο πώς ο επαγγελματίας, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα ήθελε να είναι η σχέση του με την Ασφαλιστική Εταιρεία ή τις Ασφαλιστικές Εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται.

Και σαφώς η μεταξύ τους επικοινωνία με τις αμφίδρομες προεκτάσεις και επιρροές είναι το καταλυτικό στοιχείο το οποίο θα οδηγήσει και στο  “ιδανικό” αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει άμεση επίπτωση στην ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη του επαγγελματία, της εταιρείας και της ιδιωτικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΠΑΤΕ κυρίαρχο στοιχείο είναι η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Στο πλαίσιο αυτό αναρωτιέται όπως κάθε επαγγελματίας που αναζητά την εξέλιξη: «πως οραματίζομαι την Ασφαλιστική Εταιρία που συνεργάζομαι;»

Και απαντά ότι μέσα από την εμπειρία της αυτά που θεωρεί πρώτιστες παραμέτρους είναι:

– «Η “ανθρώπινη” ζεστή δια ζώσης επικοινωνία διότι η  υφιστάμενη επαφή -όπως εντάθηκε λόγω της πανδημίας #covid19- μέσω email και call center οδηγεί σε μια απρόσωπη συνθήκη που δεν ευνοεί την ζύμωση που χρειάζεται ιδιαίτερα το επάγγελμα μας και η Ιδιωτική Ασφάλιση.

– Να ενισχυθεί η αμεσότητα στην επικοινωνία με τους ανθρώπους των Πωλήσεων. Είναι καθοριστικής σημασίας για την συμπόρευσή μας σε ένα κοινό σκοπό και στόχο. Δεν νοείται σε μια εργασία με τέτοιο κοινωνικό πρόσημο και αντίκρισμα η ενημέρωση σε ουσιαστικά θέμα να μην είναι σε βάθος, και με όλα τα απαραίτητα αναλυτικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

– Είναι αναγκαίο να λαμβάνουμε ως επαγγελματίες γνώση από τα αποτελέσματα των ερευνών των τμημάτων Marketing. Η γνώση δεν έχει καμία αξία αν δεν μετουσιώνεται στην πρακτική καθημερινότητα. Η διάδοση της βοηθά στην εξέλιξη του επαγγέλματος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

–  Απαραίτητο συστατικό της προόδου του επαγγέλματος είναι και η στήριξη που λαμβάνεται από τις εταιρείες στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων του επαγγελματία μαζί φυσικά με την σύγχρονη και συστηματική ολοένα διευρυνόμενη εκπαίδευσή του.

– Καθοριστικό θέμα είναι και η σωστή λειτουργία της αγοράς. Χρειαζόμαστε μια αγορά που να λειτουργεί με ίσους  όρους και όχι με κανάλια-διαύλους διανομής διαφορετικών ταχυτήτων».

Στο πλαίσιο αυτών των διαπιστώσεων η κυρία Δημητριάδη πιστεύει ότι μπορεί να επέλθει μια σωστά σχεδιασμένη αλλαγή προς αμοιβαίο όφελος όλων των συντελεστών της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Όπως τονίζει αποστέλλοντας μήνυμα σε κάθε συντελεστή:

«Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την ασφαλιστική συμπεριφορά του καταναλωτή, με σύμπνοια και με στοχευμένες και από κοινού ενέργειες. Ο κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι μέρος της αλυσίδας και πρέπει να συμμετέχει στον σχεδιασμό των εταιρειών καταθέτοντας την δική του άποψη, εμπειρία, προβληματισμό και προσδοκία».

Και απευθυνόμενη προς τις Ασφαλιστικές Εταιρείες η πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ σε προσωπικό επίπεδο τονίζει: «Άκουσέ με, γιατί μέσα από την δική μου φωνή, ακούς την επιθυμία του καταναλωτή. Άκουσε με γιατί είμαι το πιο πιστό και σημαντικό σου κανάλι πώλησης»

Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μοιραστείτε το εύκολα και γρήγορα !

Διαβάστε επίσης