Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!

Ενώσεις και Οργανισμοί

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) www.eaee.gr

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής www.pligf.gr

Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων www.epikef.gr

Κέντρο Πληροφοριών Αναζήτησης Έγκυρης Ασφάλισης Οχημάτων www.hic.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) www.eias.gr

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος www.uhc.gr

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών www.eea.gr

Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης www.mib-hellas.gr

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή www.synigoroskatanaloti.gr

Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών www.opemed.gr

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών www.insuranceregistry.uhc.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας:

  • 210 69 12 456 & 210 3233 808
  • Βουλής 7, 105 62 Αθήνα

Follow us