Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!

Γενικοί όροι χρήσης

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής με διακριτικό τίτλο ΣΠΑΤΕ, διατηρεί έδρα στην Ελλάδα, Βουλής 7, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα.

Ο ΣΠΑΤΕ, μέσω της ιστοσελίδας www.spate.gr επιθυμεί να παρέχει στον επισκέπτη χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του. Ο επισκέπτης/χρήστης με την σειρά του, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν την επίσκεψη του ή την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας,  οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί την συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου μας.

Ο ΣΠΑΤΕδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, ο δε χρήστης/επισκέπτης, οφείλει κάθε φορά να ελέγχει ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί την χρήση, εικάζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Περιεχόμενο

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου μας, ανήκει στον ΣΠΑΤΕ, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, διανομή, έκδοση ή και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματος χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση.

Περιορισμός ευθύνης δικτύου

Η πληροφόρηση που παρέχεται από τον δικτυακό τόπο μας , παρέχεται με καλή πίστη από την πλευρά μας, καθώς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθότητα των πληροφοριών κατά τον χρόνο συγγραφής τους.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΣΠΑΤΕ, για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου μας.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας χώρου, οφείλει κατά την επίσκεψη και χρήση του, να ακολουθεί τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί Προστασίας Πνευματικής ιδιοκτησίας και Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά και πράξη κατά την χρήση του δικτυακού τόπου μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET), ευθύνεται δε σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στον ΣΠΑΤΕ.

Links προς άλλα Sites

Ο δικτυακός τόπος μας, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει τον επισκέπτη/χρήστη, μέσω «δεσμών» hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται την διαθεσιμότητα τους. Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/χρήστη οποιουδήποτε  δικτυακού τόπου στους οποίους τον παραπέμπουμε, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα που τυχόν ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση,  να απευθύνεται στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου μας.

Cookies

Ο δικτυακός τόπος μας, χρησιμοποιεί Cookies, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη και την σύνδεση καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας του.  Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας, συναινείτε στην χρήση τουλάχιστον των αναγκαίων cookies. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση Cookies, μπορεί να απενεργοποιήσει την λειτουργιά τους, στις ρυθμίσεις του Browser, που χρησιμοποιεί.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής και χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από την συσκευή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η αποθήκευση cookies στην συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας:

  • 210 69 12 456 & 210 3233 808
  • Βουλής 7, 105 62 Αθήνα

Follow us