Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η αξία του Ασφαλιστικού Προϊόντος, είναι η επιβράβευση με εκπτώσεις πέραν αυτών που προβλέπονται στην επίσημη τιμολογιακή πολιτική των Ασφαλιστικών Εταιριών, οι προσφορές και δώρα ως αντάλλαγμα στον Καταναλωτή ?????


Όχι!!! για τους Επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές είναι υπηρεσία που χτίζεται επάνω στις ανάγκες του Πελάτη, ώστε αυτές να καλύπτονται πραγματικά και την ώρα της αποζημίωσης η ασφαλιστική κάλυψη να ανταποκρίνεται ορθά και άμεσα την στιγμή που την χρειάζεται ο Ασφαλισμένος. Το ασφάλιστρο,όπως ορίζει και η νομοθεσία δεν μπαίνει σε «δημοπρασία» γιατί οι παρεχόμενες καλύψεις και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι εξασφαλισμένες, αξιόπιστες και να μην οδηγούν μοιραία σε αυξήσεις πέραν αυτών που οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν θέσει στο πλάνο τους.


Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μέθοδοι αθέμιτου ανταγωνισμού, προσφορές εκπτώσεων ή ειδικών ευεργετημάτων για την σύναψη ασφαλιστηρίων, απαγορεύονται ρητά με κύριο μέλημα την προστασία του Καταναλωτή.

Αυτήν την Αγορά υπηρετούμε και αυτές τις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες οφείλουμε να παρέχουμε στον Καταναλωτή!!!!!

Το Δ.Σ. του Σ.Π.Α.Τ.Ε.

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, είναι πρωτοβάθμιο Σωματείο, μέλος της Π.Ο.Α.Δ., με έδρα τον Ν. Αττικής και έτος ίδρυσης το 1982. Βάσει καταστατικής του λειτουργίας εγγράφει ως μέλη του άτομα ή εκπροσώπους εταιριών που κατέχουν, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο άδεια Ασφαλιστικού Πράκτορα και έχουν την έδρα τους εντός του Ν. Αττικής.

Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μοιραστείτε το εύκολα και γρήγορα !

Διαβάστε επίσης