Τα πρώτα βήματα για την ίδρυση του Συλλόγου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Τραπεζικών Εταιρειών