Επίσημη Αναγνώριση του Συλλόγου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Τραπεζικών Εταιρειών