Ανακοίνωση ΣΠΑΤΕ για τις Αυξήσεις στα ασφάλιστρα μακροχρόνιων συμβάσεων με νομοθετική ρύθμιση