Καλως ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΠΑΤΕ!
blog-ΣΠΑΤΕ
blog-ΣΠΑΤΕ
NP Banner_Geniko

Λίγα λόγια για την NP Ασφαλιστική

Η NP Ασφαλιστική είναι μία σύγχρονη Ελληνική ασφαλιστική εταιρία, από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες, που δραστηριοποιείται σε όλους τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, παρέχοντας στους Πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις με προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες και πραγματικές τους ανάγκες, μέσω ενός άρτια εκπαιδευμένου πανελλαδικού δικτύου διανομής, που της επιτρέπουν να έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες εισπραξιμότητας και διατηρησιμότητας στην αγορά.

Η Φερεγγυότητα μας

Πιστή στις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της εταιρίας όλα αυτά τα χρόνια, την Ειλικρίνεια, τη Συνέπεια, τη Φιλεργατικότητα και τη Χρηστή Διαχείριση, η NP Ασφαλιστική είναι ένας οργανισμός με στέρεες βάσεις, οικονομική υγεία, μεγάλη ρευστότητα, μηδενική επισφάλεια και πολύ ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, βασικοί λόγοι που διαχρονικά κατατάσσουν την Εταιρία στις πρώτες θέσεις σε Φερεγγυότητα στην ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με τα Solvency ΙΙ.

Ειδικότερα, η Εταιρία είναι στη κορυφή των Δεικτών Φερεγγυότητας SCR ΚΑΙ MCR στην Ελλάδα, σταθερά από το 2016 όταν δημιουργήθηκαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες φερεγγυότητας, έως και το 2022,

(SCR: 296% το 2021 και 288% το 2022)

(MCR: 1.183% το 2021 και 1.103 το 2022)

και μάλιστα, είναι και από τους υψηλότερους δείκτες στην Ευρώπη.

Επανεκπαίδευση

Η Εταιρία δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην επανεκπαίδευση των συνεργατών της, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στη διαμόρφωση άριστων επαγγελματιών και προάγει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους μας.

Φυτώριο Νέων Ασφαλιστών

Επίσης, η ένταξη νέων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο επάγγελμα, αποτελεί ειδική φροντίδα για την NP Ασφαλιστική και μέσα από την Ασφαλιστική Ακαδημία που έχουμε δημιουργήσει, εκπαιδεύουμε και βοηθάμε πάνω από 30 συναδέλφους να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος και μάλιστα με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας.

‘’Μόνο ο άριστα εκπαιδευμένος και ο πολύ καλά ενημερωμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να δημιουργήσει αποτελέσματα και προοπτικές στη σύγχρονη εποχή’’

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η NP Ασφαλιστική, συνεπής και στις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), είναι πάντα παρούσα απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η ανάγκη για εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ, εκπορεύεται από την φιλοσοφία της Εταιρίας ότι η πεμπτουσία μίας ασφαλιστικής επιχείρησης δεν εξαντλείται στις καλύψεις και στις αποζημιώσεις, αλλά πρέπει να δίνει το παρόν στη βοήθεια της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας.